top of page
Brokers.jpg

Smart Broker & B@Cloud

Smart Broker / B @ cloud, một ứng dụng Web dành cho các nhà môi giới, một cách dễ dàng hơn để bán các hợp đồng bảo hiểm bằng cách lựa chọn các gói bảo hiểm phù hợp với mong muốn của khách hàng từ tất cả các đối tác bảo hiểm.

Hệ thống có các tính năng sau:

  • Hỗ trợ từ quá trình lập báo giá cho đến khi ban hành chính sách cho công ty bảo hiểm đúng thời điểm.

  • Trong bước gia hạn, người dùng có thể đưa ra chính sách dựa trên hồ sơ gia hạn từ đối tác bảo hiểm hoặc báo giá gia hạn khác cho khách hàng.

  • Quản lý việc phân chia hoa hồng bán hàng.

  • Tạo báo cáo bán hàng để tăng hiệu suất của bạn.

  • Hỗ trợ cả giải pháp tại chỗ và đám mây.

bottom of page