top of page

Insurance Solutions

Khởi đầu, chúng tôi có hệ thống bảo hiểm core IIA đại diện cho quá trình bảo hiểm từ đầu đến cuối của quy trình bảo hiểm bao gồm tất cả các chức năng kinh doanh chính và các yêu cầu luật định của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ trước đây.

Chúng tôi nhận ra rằng tiềm năng của ngành bảo hiểm đang lớn mạnh và chuyển đổi kỹ thuật số hiện nay là một phần quan trọng trong cuộc cạnh tranh mạnh mẽ, do đó chúng tôi đã phát triển một phần mềm bảo hiểm cốt lõi hiện đại có tên "Giải pháp Cloranc", tập trung mạnh vào điện toán đám mây và phần mềm mạnh mẽ hàng đầu cho nhu cầu bảo hiểm của khách hàng trong ngành.

Cloranc_edited.png
SmartBroker-edit.png
BatCloud_edited_edited.png

Cloranc là một mô hình bảo hiểm đám mây để tùy chỉnh ý tưởng kinh doanh của bạn , xây dựng các ứng dụng linh hoạt cho các chuỗi giải pháp có giá trị  và cung cấp sức mạnh cho chiến lược đa kênh trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ.

Smart Broker / B @ cloud, một ứng dụng Web dành cho các nhà môi giới, một cách dễ dàng hơn để bán các hợp đồng bảo hiểm bằng cách lựa chọn các gói bảo hiểm phù hợp với mong muốn của khách hàng từ tất cả các đối tác bảo hiểm.

BatService_edited.png

B @ Service nằm trong dịch vụ giải pháp nhà môi giới. Nó tổ chức các giao dịch bảo hiểm của bạn để báo cáo chúng được tích hợp với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty đối tác.

bottom of page