top of page

Người Làm Bảo Hiểm

Các điều khoản về quy trình của  bảo hiểm từ đầu đến cuối cho báo giá, đơn đăng ký, chính sách, xác nhận và gia hạn

Tính Năng Của Người Làm Bảo Hiểm,  ví dụ:

  • Thiết lập báo giá / Ứng dụng / Chính sách được ban hành theo từng bước

  • Các tính năng và thông tin được tùy chỉnh cho doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như gói bảo hiểm và kế hoạch, không trọn gói, tính phí bảo hiểm, tính hoa hồng đại lý, v.v.

  • Tự động tính giá cước.

Product Support :

Nhóm Động Cơ

Bảo Hiểm Xe Máy bao gồm Bảo hiểm Bắt Buộc và Tự Nguyện.

Nhóm Tài Sản

Bảo Hiểm Tài Sản bao gồm cháy nổ, những rủi ro công nghiệp, tất cả rủi ro, cho thuê, hậu quả thiệt hại, khủng bố, sở hữu nhà cửa, v.v.

Nhóm Hỗn Hợp

Tai nạn & Sức khỏe bao gồm tai nạn cá nhân, tai nạn du lịch, sức khỏe cá nhân, bảo hiểm ung thư, thu nhập bệnh viện, v.v.

Nhóm Hàng Hải

Bảo Hiểm Hàng Hải bao gồm nhập khẩu, xuất khẩu, lô hàng, nội địa, trách nhiệm của người vận chuyển

bottom of page