top of page
Buddha_edited.jpg

Hệ thống thương mại

Hệ thống giao dịch thương mại của sàn Vàng

1

SMART Gold Spot (iFISg)

Hệ thống giao dịch vàng thông qua hệ thống giao dịch trực tuyến và di động 24/24. đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư vàng.

Smart gold spot modules:
1. Quản lý tài khoản
     - Thiết lập loại tài khoản
     - Cấu hình tỷ lệ ký quỹ
     - Thiết lập hạn mức tín dụng
2. Quản lý Thương mại
    - Hỗ trợ nhiều loại sản phẩm
    - Giá & Tỷ giá hối đoái Thời gian thực
    - Giao dịch 24 giờ
    - Hỗ trợ đa kênh giao dịch
    - Hỗ trợ 2 chế độ cho giao dịch
3. Quản lý đơn hàng
    - Hệ thống phân cấp nhà giao dịch
    - Giá trị kích thước đơn hàng tối đa
    - Xác định mức nhỏ nhất theo sản phẩm
    - Xác định ngày hết hạn
4. Quản lý Thanh toán
    - Cấu hình thời hạn tín dụng
    - Hỗ trợ nhiều kênh nhận / thanh toán
    - Hỗ trợ Lãi suất & Phí quá hạn
    - Báo cáo điện tử
5. Quản lý chứng khoán
- Xác định sản phẩm
- Định nghĩa thương hiệu vàng
- Xác định đơn vị vật chất
- Đối chiếu với vàng vật chất
- Cầm cố vàng

bottom of page