top of page
broker-working-using-computer_edited.jpg

Hệ thống xử lý

Hệ thống xử lý giao dịch của Cơ sở và phái sinh

3

Stock Borrowing and Lending (SMART SBL)

SMART SBL là hệ thống cho phép nhà đầu tư sử dụng chứng khoán không hoạt động trong danh mục đầu tư của mình bằng cách cho nhà đầu tư khác vay để tạo ra lợi nhuận, đặc biệt là trong một thị trường đầy biến động.
SMART SBL cung cấp một cơ chế phù hợp để giảm các hoạt động thủ công và công việc trên giấy tờ. Hệ thống cũng có thể quản lý và kiểm soát các khoản vay có thế chấp bằng chứng khoán được chuyển giữa những người cho vay, người môi giới và các khoản vay theo nhu cầu của người môi giới.

SMART SBL có các tính năng sau:
Tích hợp hệ thống giao dịch & thanh toán
Một loại tài khoản có Vốn chủ sở hữu
Chứng từ đơn
Tính toán phí & lãi
Quản lý tài sản thế chấp
Người cho vay quỹ hỗ trợ
Xác định và giám sát nguồn cung dự trữ theo ngưỡng
Tự động đối chiếu lại hợp đồng khi người cho vay thu hồi
Hỗ trợ Basket đơn hàng mượn 
Tuân thủ đầy đủ quy định

Hệ thống giao dịch thời gian thực
1. Mở tài khoản
Người cho vay: tiền mặt, tài khoản số dư tiền mặt
Bên vay: tiền mặt, số dư tiền mặt, tài khoản dư nợ tín dụng
2. Đặt tài sản thế chấp
Gửi tiền mặt vào SBL Biên độ dư nợ tín dụng marginor ban đầu
3. Vay & Bán khống
Vay và bán khống trong thời gian thực trên hệ thống giao dịch
4. Mua Bìa & Trả lại
Che đậy để kiếm lợi nhuận và trả lại hàng để kết thúc liên hệ.
5. Tính phí
Tính toán việc vay và cho vay miễn phí sau khi kết thúc liên hệ hoặc cuối tháng. 

bottom of page