top of page
stock-market-chart-virtual-screen-with-woman-s-hand-digital-remix.jpg

Hệ thống thương mại

Hệ thống giao dịch thương mại của cơ sở & phái sinh

2

SMART Trade (iFISd)

SMARTd Trade là hệ thống quản lý lệnh đa phương thức dành cho thị trường phái sinh tại Sở Giao dịch Hàng hóa Thái Lan (TFEX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Hệ thống bao gồm các phương thức giao dịch sau:
iFISd: Nền tảng Trader tích hợp thời gian thực với SMART SBAd
Nền tảng Internet iFISd: Dành cho cá nhân có giá trị ròng cao (VIP) với khóa tốc độ cao
Nền tảng Internet iFISd: Dành cho nhà đầu tư bán lẻ
Tích hợp với bất kỳ nền tảng giao dịch bên thứ 3 nào thông qua:
- Qua giao thức FIX
- Giao thức độc quyền (LinkOPS)
- Cung cấp mô-đun đồng bộ hóa danh mục đầu tư (Oneport)
Cung cấp API dữ liệu cho các hệ thống khác
Các tính năng đặc biệt:
- Auto Net Position
-    Position Limit Simulation
-    Account Simulation
-    Company Simulation
-    Price Notification
Hỗ trợ order bên ngoài đồng bộ thêm order từ hệ thống khác vào hệ thống iFISd

bottom of page