top of page
stock-market-chart-virtual-screen-with-woman-s-hand-digital-remix.jpg

Hệ thống thương mại

Hệ thống giao dịch thương mại của cơ sở & phái sinh

1

SMART Trade (iFIS)

SMART Trade là hệ thống quản lý lệnh đa phương thức dành cho thị trường chứng khoán trên các Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), và Sở giao dịch chứng khoán Yangoon (YSX)

Hệ thống bao gồm các phương thức giao dịch sau:
Nền tảng thương mại iFIS
Nền tảng Internet iFIS: Dành cho cá nhân có giá trị ròng cao (VIP) với khóa tốc độ cao
Nền tảng Internet iFIS: Dành cho nhà đầu tư bán lẻ
Tích hợp với bất kỳ nền tảng giao dịch bên thứ 3 nào thông qua: 
- Qua giao thức FIX
- Giao thức độc quyền (LinkOPS)
- Cung cấp mô-đun đồng bộ hóa danh mục đầu tư (Oneport)
Cung cấp API dữ liệu cho các hệ thống khác
Hỗ trợ cả đặt hàng trực tuyến và ngoại tuyến
Hỗ trợ sao chép đơn hàng để đồng bộ hóa tất cả đơn hàng từ hệ thống khác sang hệ thống iFIS
Thông báo giá

Các tính năng của iFIS:
Hệ thống phân cấp nhà giao dịch
Thông tin thị trường
Thông tin môi giới
thông tin khách hàng
Đặt hàng nhập
Xác thực đơn hàng: Kiểm soát tín dụng, Kiểm soát rủi ro đối với tài khoản ký quỹ.
Bán cầm cố

bottom of page