top of page
broker-working-using-computer_edited.jpg

Hệ thống xử lý

Hệ thống xử lý giao dịch của Cơ sở và phái sinh

2

SMART Back Office for derivatives (SBAd)

Ứng dụng này, dựa trên SMART SBA, hỗ trợ các quy trình thanh toán và hoạt động cho các sản phẩm phái sinh.
SMART SBAd có thể được sử dụng bởi các công ty chứng khoán để hợp lý hóa và tối ưu hóa các hoạt động văn phòng hỗ trợ của họ bao gồm quản lý giao dịch (nhận thông tin giao dịch theo thời gian thực trực tiếp từ TFEX, VSD), thanh toán và quản lý ký quỹ, các hoạt động của TỔ CHỨC và các báo cáo quy định. 

Hệ thống có các tính năng sau:
Quản lý và kiểm soát thông tin nhà đầu tư
Thông tin giao dịch
Quản lý cổ phiếu và tài sản thế chấp
Quản lý ký quỹ và thanh toán
Quản lý tiền mặt
Hoạt động của Công ty
Thế chấp không dùng tiền mặt & thế chấp bằng ngoại tệ
Giao diện với hệ thống tài khoản
NCR Tiêu chuẩn hóa cho đầu tư phái sinh, v.d. TFEX, DW và ELN 

bottom of page