top of page
Revewing Graphs_edited.jpg

Quản lý & điều hành

Hệ thống quản lý & điều hành

1

Management Information

System (SMART MIS)

MIS cung cấp cho các nhà quản lý thông tin và hỗ trợ cho việc đưa ra quyết định hiệu quả, đồng thời cung cấp phản hồi về các hoạt động hàng ngày

1 Phạm vi của SMART MIS (Hệ thống thông tin quản lý) bao gồm dữ liệu giao dịch của SMART Securities Back Office (SBA hoặc SBAd) được xử lý để trình bày thông tin ở định dạng dựa trên Web,
2 MIS cung cấp cho các nhà quản lý thông tin và hỗ trợ để ra quyết định hiệu quả, đồng thời cung cấp phản hồi về các hoạt động hàng ngày.
3 Đầu ra thường được tạo ra thông qua việc tích lũy dữ liệu xử lý giao dịch
4 Mỗi MIS là một tập hợp tích hợp các hệ thống con, thường được tổ chức dựa theo các tuyến chức năng trong một tổ chức 

bottom of page