top of page
MainMQuic
MQuick_ระบบซ่อมบำรุง_CMMS_FACTORIUM_Limble_CBM_CM_PM_APPLICATION ซ่อมบำรุง
MQuickMenu

ระบบ MQuick คืออะไร

ระบบ MQuick เหมาะกับใคร

Maintenance_ซ่อมบำรุง_แจ้งซ่อม_ซ่อมแซม_วิศวกร_ทีมงาน_ตรวจสอบหน้างาน_โรงงานอุตสาหกรรม_เครื่องจักร
Picture4.png
Picture5.png

Maintenance

ตัวช่วยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจ

Facility Management

เครื่องมือสำหรับผู้ให้บริการด้านการบริหารอาคารหรือสำหรับทีมที่บริหารอาคารของตนเอง ให้สามารถจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

After Sales Service

ระบบที่จะเชื่อมโยงการทำงานของทีมบริการหลังการขายที่อยู่ในหลายพื้นที่ไว้ด้วยกัน ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีคุณภาพ

Picture6.png

Helpdesk

ช่วยบริหารจัดการทรัพย์สินและให้บริการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ใช้งานได้ตาม SLA

Picture7.png

Inspection

สุดยอดเครื่องมือที่ Inspector ต้องการ เพื่อช่วยในการตรวจสอบตามเช็คลิสต์และรายงานผลอย่างครบถ้วนได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี AI โดยไม่ต้องใช้กระดาษ

Picture8.png

Quality Control

ช่วยเพิ่มความมั่นใจว่างานทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบและเรียกดูผลย้อนหลังได้

ประโยชน์ของระบบ MQuick

Picture9.png

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

เวลาที่ใช้ในงานบำรุงรักษาถือเป็นต้นทุนขององค์กร ซึ่งระบบ MQuick จะช่วยเพิ่มกำไรให้ท่าน จากการลดเวลาและค่าใช้จ่าย

Picture15.png

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์

ข้อมูลการบำรุงรักษา อุปกรณ์/อะไหล่/วิศกร/ช่าง และค่าใช้จ่ายถูกรวบรวมไว้ในระบบเดียวกัน ทำให้สามารถนำมาวิเคราะห์ และแสดงผลในรูปแบบรายงานและ Dashboard

Picture14.png

ลดกระดาษ

ใช้งานผ่านระบบทั้งหมด ลดการใช้กระดาษ ประหยัดค่าใช้จ่ายและสร้างสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Picture10.png

จัดการและติดตามใบงาน

ติดตามสถานะล่าสุดของใบงานได้ตลอดเวลา ทำให้ควบคุมงานแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที หัวหน้างานเห็นภาพรวมของทีมงาน และมอบหมายงาน ตามทักษะและโหลดงาน

Picture12.png

บริหารจัดการวัสดุ/อะไหล่

สามารถเลือกเชื่อมต่อกับระบบวัสดุคงคลังที่องค์กรใช้งานอยู่หรือจะใช้งานในระบบ M-Quick โดยตรง เพื่อบริหารวัสดุคงคลัง/อะไหล่ได้ตามแผนการบำรุงรักษา

Picture16.png

การเชื่อมต่อของระบบ

ลดปัญหาการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนในหลายระบบ โดย MQuick ถูกออกแบบมาให้พร้อมรองรับการเชื่อมต่อกับระบบงานต่างๆ ขององค์กรของท่าน

Picture11.png

ระบบแนะนำอัจฉริยะ

แนะนำการแก้ไขปัญหาทั้งแนวทาง วิธีการ ค่าใช้จ่าย และจากประวัติใบงานที่เกิดขึ้นในระบบ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนผู้ใช้งานระบบ

Picture13.png

แหล่งรวมความรู้การบำรุงรักษา

เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับอุปรณ๋ เช่น การซ่อม วิธีการซ่อม เพื่อเป็นฐานความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน

Picture17.png

เก็บรักษาข้อมูล

มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงใบงานและข้อมูล ตามกลุ่มผู้ใช้งาน

Feature Details

Facility
Maintenance
After Sales Service
Picture18.png
Picture3.png

Maintenance

ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม และทุกกลุ่มธุรกิจ พึ่งพาการใช้งานเครื่องมือและเครืองจักรเป็นหลัก ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ต้องการการซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ดูแลต้องมีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ หากค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่า และควรต้องมีการทดแทน

 

ระบบ MQuick รองรับการวางแผนซ่อมบำรุง และเก็บข้อมูลการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทั้งแบบ PM และ CM ทุกขั้นตอนได้อย่างละเอียดและครบถ้วน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

Help Desk
Picture4.png

Facility Management

การจัดการอาคารและสถานที่ให้มีประสิทธิภาพเป็นงานที่ซับซ้อน เพราะประกอบด้วยระบบงานและอุปกรณ์ที่หลากหลาย และทั้งหมดต้องทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง โดยไม่ติดขัด

 

ระบบ Mquick จะสร้างความพอใจให้แก่ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคล และผู้ให้บริการ เป็นอย่างมาก เนื่องจาก จะช่วยสนับสนุนการทำงานได้ในหลากหลายรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้อาคารและสถานที่ที่ท่านดูแล สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Screenshot 2023-04-17 145829.jpg
Inspection
Picture5-1.png
Picture5.png

After Sales Service

 

งานบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมเป็นความท้าทายและมีส่วนสำคัญในการต่อยอดการขาย

 

ระบบ MQuick พร้อมตอบโจทย์ผู้ให้บริการหลังการขายอย่างเหนือความคาดหมาย ไม่ว่าทีมของท่านจะเล็กหรือใหญ่ หรืออยู่ที่ใด ระบบ MQuick จะช่วยให้ผู้ดูแลเห็นภาพรวมและทุกรายละเอียดได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที

Picture6.png

Help Desk

ทุกปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินในที่งานจะได้รับการจัดการอย่างง่ายดายด้วยระบบ MQuick ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชงกาแฟใช้งานไม่ได้ หลอดไฟกระพริบ คอมพิวเตอร์ขึ้นหน้าจอฟ้า หรือล้อเก้าอี้หลุด

 

แค่แจ้งซ่อมในระบบ MQuick ปัญหาของคุณจะได้รับการแก้ไข

Picture20.png
Picture6-1.png
Picture7.png

Inspection

หลายสิ่งหลายอย่างในธุรกิจของคุณต้องการการดูแลอย่างสม่ำเสมอ ไม่เว้นแม้แต่อุปกรณ๋ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลัก

 

ทุกหน่วยงานในองค์กร สามารถนำระบบ MQuick ไปใช้ในการตรวจสอบ เพื่อให้อุปกรณ์ที่จำเป็น ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ไม่ถูกละเลย และมีการบันทึกผลในระบบเพื่อการตรวจสอบย้อนหลังได้ โดยไม่ต้องใช้กระดาษ

Quality Control
Picture8.png

Quality Control

คุณภาพที่ดีต้องมีการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพสามารถใช้ระบบ MQuick เป็นเครื่องมือ เพื่อช่วยให้การตรวจสอบและรายงานผลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

MicrosoftTeams-image (3).png
Visibility

Benefit Details

Picture9.png

Cost & Time Saving

ระบบ MQuick ช่วยลดค่าใช้จ่ายอย่างไร

  • - เป็นระบบออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว และแสดงผลได้แบบ real-time

  • - เพิ่มประสิทธิภาพของงานซ่อมบำรุงด้วยระบบที่ช่วยในการวางแผน และแนะนำการซ่อมบำรุง ด้วยปัญญาประดิษฐ์

  • - ลดเวลาในการทำงานซ้ำซ้อนในหลายระบบด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อ

  • - ช่วยในการตัดสินใจภายในองค์กร ด้วยข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่มีความน่าเชื่อถือ และควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้ตามสิทธิและความจำเป็น

MicrosoftTeams-image.png
Picture10.png

Visibility

 

ระบบ MQuick จะช่วยให้การบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงเป็นเหมือนการบินที่ขับเคลื่อนด้วยทัศนวิสัยที่ชัดเจน ผู้้ใช้สามารถมองเห็นแผนงานที่ต้องทำล่วงหน้า และสถานะของสิ่งที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นอะไร ที่ไหน เมือไหร่ โดยใคร และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้เช่นกัน

MicrosoftTeams-image (5).png
Data Analytics
MicrosoftTeams-image (8).png
Picture11.png

Collaboration

เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ ผู้ร่วมงานต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งระบบ MQuick ถูกออกแบบมาเพื่อเป้าหมายนั้น สนับสนุนให้เกิดการประสานงาน ความร่วมมือ และ การทำงานร่วมกัน ของทุกหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Picture15.png

Data Analytics

 

ความรู้คืออำนาจ และความรู้ก็มาจากการมีข้อมูล

ระบบ MQuick มาพร้อมกับการรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการทำ data mining เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจมีข้อมูลและตัวเลขที่เชื่อถือได้เพื่อการตัดสินใจ

MicrosoftTeams-image (2).png
MicrosoftTeams-image (6).png
Picture12.png

Efficiency

ธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงเช่นทุกวันนี้ ไม่สามารถอยู่รอดได้หากยังมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความไม่มีประสิทธิภาพในทุกๆด้าน ซึ่งระบบ MQuick จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการซ่อมบำรุงให้กับธุรกิจของท่าน

Picture13.png

Expert System

 

คนยุคนี้พึ่งพา Google ในการช่วยแก้ปัญหา เช่นเดียวกับช่างซ่อมบำรุงจะสามารถพึ่งพาระบบ MQuick ในการช่วยแก้ปัญหางานซ่อมบำรุงได้

 

ระบบ MQuick สามารถเรียนรู้จากข้อมูลในอดีต ด้วยกลไกการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสม เพื่อให้คำปรึกษาอย่างเชี่ยวชาญให้กับผู้ใช่งานได้

MicrosoftTeams-image (7).png
Paperless Operation
MicrosoftTeams-image (1).png
Picture14.png

Paperless Operation

ระบบ Mquick ช่วยลดการใช้กระดาษให้กับองค์กรของท่าน โดยบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงแบบ Paperless เพื่อลดต้นทุนของธุรกิจ และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Picture9-1.png
Picture16.png

System Integration

ระบบ MQuick เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับงานซ่อมบำรุง แต่ในการดำเนินธุรกิจ องค์กรก็อาจจะมีระบบอื่นๆที่ใช้งานอยู่แล้ว ซึ่งไม่เป็นปัญหา เพราะระบบ MQuick ออกแบบมาให้รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ ERP ที่ท่านใช้งานอยู่ได้ เพื่อให้ข้อมูลเชื่อมโยงกันได้แบบอัตโนมัติ  อีกทั้งระบบ MQuick ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Line เพื่อให้ผู้ใช้งานไม่พลาดทุกการสื่อสารที่สำคัญ

 

MQuick also can connect to

Picture30.png
Picture17.png

Peace of Mind

 

ระบบ MQuick มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการเข้าใช้งานระบบ และรองรับการตั้งค่าในหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้ตามบทบาท หน้าที่ของตน และไม่มากไปกว่านั้น

Picture31.png

#CMMS #ระบบซ่อมบำรุง #Maintenance

Logo FWS.png

29th Floor, Lumpini Tower

1168/86-88 Rama IV Road, Thungmahamek,

Sathorn, Bangkok, 10120, Thailand

Picture33.png

Follow US

Tel. (+66) 2679 8556

Fax (+66) 2679 7018

email :  [email protected]

bottom of page