*
*
 
*
ทีมงาน Business and Technology Consulting (BTC) ร่วมออกบูธในงาน 'People and Organization Transformation in The Digital Economy' ที่จัดโดยสมาคมการจัดการงานบุุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) PDF Print E-mail

 

เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ทีมงาน BTC บริษัท Freewill Solutions จำกัด ร่วมออกบูธในงาน 'People and Organization Transformation in The Digital Economy' ที่จัดโดยสมาคมการจัดการงานบุุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)  ณ  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว เพื่อแนะนำบริษัทและ  consulting services ของแผนก  BTC  อาทิเช่น บริการติดตั้งและดูแลระบบ Oracle PeopleSoft, ระบบ Oracle UPK, และ ระบบ Workday โดยในงานได้มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจากบริษัทเอกชน, มหาวิทยาลัย, และหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าเยียมชมบุธของของบริษัทเป็นจำนวนมา

 
 
*
*
*