*
*
 
*
ทีมงาน Business and Technology Consulting (BTC) ร่วมออกบูธในงาน 'HR Day 2017 – Driving Innovation & Competitiveness in Organization with Human Capital 4.0' ที่จัดโดยสมาคมการจัดการงานบุุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) PDF Print E-mail

hrday2017.jpg

เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ทีมงาน BTC บริษัท Freewill Solutions จำกัด ร่วมออกบูธในงาน 'HR Day 2017 - Driving  Innovation & Competitiveness in Organization with Human Capital 4.0' ที่จัดโดยสมาคมการจัดการงานบุุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)  ณ  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว เพื่อแนะนำบริษัทฯ และ  consulting services ของแผนก  BTC  อาทิเช่น บริการติดตั้งและดูแลระบบ Oracle Cloud, EZ Prompt PAYROLL by Freewill และ ระบบ OrangeHRM โดยในงานได้มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจากบริษัทเอกชน, มหาวิทยาลัย, และหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าเยียมชมบูธของของบริษัทเป็นจำนวนมาก

 
 
*
*
*