*
*
 
*
ทีมงาน Business and Technology Consulting (BTC) ร่วมกับ Oracle Singapore จัดงานสัมมนา 'Modern HR on Cloud' PDF Print E-mail

 modernhr.jpg

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ทีม Human Capital Management จากหน่วยงาน Business Technology Consulting ของบริษัท Freewill Solutions จำกัด ร่วมกับ Oracle Corporation Singapore จัดงานสัมมนาเรื่อง Modern HR on Cloud’ ที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่อง Digital HR และความสำคัญของการนำ Digital HR มาใช้เพื่อให้องค์กรมีความทันสมัย พร้อมรับกับคนและเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลง ซึ่ง HR Digital มีระบบ Cloud เป็นส่วนพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งภายในงานยังมีการสาธิตการใช้งานระบบ Oracle HCM Cloud ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วย ซึ่งเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้งด้าน HR และ IT จากหลากหลายองค์กรชั้นนำของไทยเข้าร่วมสัมมนา

 
 
*
*
*