*
*
 
*
ทีมงาน BTC บริษัท Freewill Solutions จำกัด ร่วมออกบูธและนำเสนอ HCM products และ services บนเวที Stage Tech Talk ในงาน 'Thailand HR TECH Conference andExposition 2018' ที่จัดโดยสมาคมการจัดการงานบุุคคลแห่งประเทศไทย PDF Print E-mail

 

เมื่อวันที่ 29 - 30 เมษายน 2561  ทีมงาน BTC บริษัท Freewill Solutions จำกัด ร่วมออกบูธเพื่อแนะนำบริษัทฯ และ  consulting services ของแผนก  BTC  อาทิเช่น บริการติดตั้งและดูแลระบบ Oracle HCM Cloud, ระบบ EZPrompt Payroll, และ ระบบ OrangeHRM และร่วมนำเสนอ HCM products และ services บนเวที Stage Tech Talk ในงาน 'Thailand HR TECH Conference and Exposition 2018' ที่จัดโดยสมาคมการจัดการงานบุุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)  ณ  สยามพารากอน โดยในงานได้มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจากบริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าเยียมชมบูธของของบริษัทเป็นจำนวนมาก 

 
 
*
*
*