*
*
 
*
Freewill Solutions มุ่งมั่นเป็นผู้นำในฐานะผู้ให้บริการติดตั้ง ให้คำปรึกษา และดูแลระบบ Human Capital Management Solution ครบวงจร ระดับประเทศ PDF Print E-mail

Freewill Solutions ตระหนักถึงความสำคัญของงานบริหารทรัพยากรบุคคล จึงเตรียมพร้อมให้บริการครบวงจรตั้งแต่ให้คำปรึกษา ติดตั้ง และดูแลระบบ รวมถึงเตรียมทางเลือกที่หลากหลายของระบบ HCM ให้เหมาะกับองค์กรของท่าน ได้แก่

• ติดตั้งระบบ Oracle PeopleSoft HCM
• ติดตั้งระบบ Workday
• ติดตั้งระบบ Oracle UPK Content Development Tools
• บริการทดสอบระบบด้วย Selenium Testing Tools
• บริการสนับสนุนการใช้งานระบบ Oracle PeopleSoft HCM, Workday และ Oracle UPK

 

 


ORACLE PEOPLESOFT HCM

ระบบบริหารงานบุคคลที่มีชื่อเสียงและได้รับการความไว้วางใจจากองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลกมาอย่างยาวนานกว่า 25 ปีว่าเป็นระบบที่ best-in-class และมีออกแบบตามกระบวนการ HR Best Practice  ซึ่งเวอร์ชั่นล่าสุดในปัจจุบันคือ Oracle PeopleSoft HCM 9.2 ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น สอดรับกับพฤติกรรมการใช้งาน internet ของคนรุ่นใหม่ และรองรับการทำงานบนอุปกรณ์ Mobile ด้วย

Complete Life Cycle Offering

 

          รองรับการใช้งานแบบครบวงจรตั้งแต่ Recruitment, Ob-boarding, Workforce Administration, Time & Leave Management, Compensation, Benefit & Payroll Management, Performance Management, Talent Review และ Career & Succession Plan เพื่อการบริหารจัดการบุคคลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยังครอบคลุมผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร พนักงาน หน่วยงาน HR และ IT

Mobile & Engaging

 

           Anytime, Anywhere, Any device รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ที่หลากหลายและตอบสนองต่อการใช้งานที่แตกต่างของแต่บุคคล ทั้ง Desktop, Laptop, Tablet และ Mobile Phone ใช้งานได้ทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android สามารถทำงานผ่าน network ภายในและ internet ด้วย browser โดยไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม

Workforce Analytics & Talent Summary

 

         นำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์และ Summary ต่างๆที่ช่วยให้การตัดสินใจในงานบริหารบุคคลรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากทั้งข้อมูลในอดีต ปัจจุบันและการทำPrediction, วิเคราะห์ Trend และ Impact จาก การเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงการจำลอง HR Model ต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร นำเสนอ Talent Summary และการวิเคราะห์บุคคลแบบ 9-box เป็นต้น

Global System with Localization 

 

     รองรับความต้องการที่แตกต่างในแต่ละประเทศสำหรับ Global Company และพร้อมรองรับความต้องการเฉพาะสำหรับประเทศไทย ทั้งในเรื่องของการคำนวณภาษี การส่งเงินสบทบประกันสังคม กองทุนทดแทน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

 ระบบบริหารงานบุคคลแบบ Cloud Solution จากสหรัฐอเมริกาที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ออกมาได้โดดเด่นและได้รับการยอมรับอย่างสูงจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก และมีจำนวนผู้ใช้งานเติบโตอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังถูกจัดอันดับให้อยู่ใน  Leader ลำดับสูงสุด  จาก Gartner Magic Quadrant for Cloud HCM Suites for Midmarket and Large Enterprises ,2016 สามารถรองรับการทำงานกับ Mobile Device ประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่ช่วยให้องค์กรสามารถยกระดับการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Workforce Analytics

Organization Management

รองรับการกำหนดผังองค์กรได้ไม่จำกัดระดับ และรองรับการสร้างองค์กรได้หลายแบบ เช่น แบบสายบังคับบัญชา แบบ Matrix แบบ Cost Center เป็นต้น

Pre-build dashboard ที่ช่วยให้สามารถนำวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนดูแลบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

Workforce Management

Recruitment

      รองรับการเก็บข้อมูลเชิงกลยุทธของพนักงาน เช่น ทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็นในการทำงาน และจัดการ workforce life cycle เช่น onboarding การปรับตำแหน่ง เป็นต้น

        สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทักษะและคุณสมบัติที่ต้องการของแต่ละตำแหน่งงานมาจาก Workforce Management เพื่อช่วยให้การคัดเลือกบุคลากรตรงกับความต้องหารขององค์กรที่สุด

 

 

Talent Management

Compensation

        ช่วยให้ดูแลและบริหาร Talent ได้ด้วยข้อมูลที่แม่นยำและรวดเร็ว รองรับการประเมินผลหลายรูปแบบ เช่น การประเมิน Goal, KPI, Competencies นอกจากนี้ยังรองรับการทำ Individual Development Plan ตอดจนถึงการบริหาร Succession Planning

รองรับการกำหนดประเภทผลตอบแทนได้แบบยืดหยุ่น และ เชื่อมโยงข้อมูลมาจากระบบประเมินผลเพื่อให้การจ่ายผลตอบแทนจูงใจพนักงานให้ตรงกับเป้าหมายองค์กร

 

บริการสนับสนุนการใช้งานระบบ HCM

นอกจากบริการติดตั้งระบบแล้ว บริการทางด้าน Hardware, Software จนถึงการให้บริการหลังการขาย ด้วยประสบการณ์ยาวนาน  และทีมผู้เชียวชาญในการให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบ HCM ทั้งในด้าน Functional, Technical และ Infrastructure ให้บริการติดตั้งทั้งแบบ standard,  pre-built และ customized ให้เลือกใช้ตามความต้องการของแต่ละองค์กร

บริการสนับสนุนการใช้งานระบบ HCM มีความสำคัญอย่างไร?

ทำไมทีมงาน Support หลังจากการ Go live จึงสำคัญไม่น้อยไปกว่า การเริ่มต้น Implement ระบบ HCM?

1.ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ซึ่งทำให้นโยบายและแผนงาน ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปให้ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความต้องการขององค์กรและทิศทางของผู้บริหาร ดังนั้น ระบบงานที่ใช้  โดยเฉพาะการบริหารแรงงานและการบริการบุคคล ก็ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องและทันต่อความต้องการของโลกที่เปลี่ยนไป

2.ปัญหา Program Issue และ Performance Issue   ปัญหาเหล่านี้มักจะ เกิดขึ้นเมื่อระบบมีการใช้งานจริงๆ ไปสักระยะ เช่น 2-3 ปี   สิ่งที่เกิดขึ้นคือ จำนวน data ในการประมวลผลมากขึ้น ส่งผลให้ เครื่อง Server หรือ Program ที่เขียนขึ้นและ ทดสอบจากในอดีตตอนที่ Go live นั้น เปลี่ยนไป เช่น Process Payroll ช้าลง จาก จำนวนพนักงานที่มากขึ้น สาขาที่มากขึ้น กฎเกณฑ์ เงื่อนไข ต่าง ๆ ในการคิดค่าแรง มากขึ้นทำให้ ความซับซ้อนของการคำนวนมากขึ้นทำให้ ระยะเวลาในการ Process แต่ละครั้งช้าลง หรือ บางครั้งทำให้งานนั้น Error ก็เป็นได้

3.การ เปลี่ยนแปลง Hardware/Platform  โยกย้าย จัดการ Datacenter ทางเรามีประสบการณ์ในการ Migrate/Upgrade ในขณะที่ระบบได้ Go live หรือใช้งานไปแล้ว ซึ่งจะต้องเตรียมแผนงานในการย้าย การเปลี่ยนถ่าย การทดสอบ อย่างมีระบบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้น

4.การ Plan Resource และการประเมิน การใช้งานในอนาคตของระบบ เช่น การใช้งานของ Hardware /Disk ที่ต้องการมากขึ้นในอัตราการขยายตัวของจำนวนพนักงานและการใช้งานของ ERP

5.การ Interface ข้อมูลและเชื่อมต่อข้อมูลไปยังระบบต่าง ๆ  ทาง Freewill Solutions มีประสบการณ์ ในการจัดการ และ Design รูปแบบในการรับส่งของข้อมูล และการเพิ่มเติมการรับส่งข้อมูลไปยังระบบงานอื่นที่ต้องใช้ข้อมูลงานบุคคล เช่น ระบบ SAP  ระบบบัญชี   ระบบงานอื่น (in-house ) ที่ต้องการข้อมูล เช่น การเชื่อมต่อกับเครื่องรูดบัตรพนักงานต่างๆจากจำนวนสาขาของโรงงานที่มีมาก เป็นต้น

6.การจัดการกับปริมาณข้อมูลที่มีจำนวนมาก เช่น การจัดการข้อมูล Clock in -out  การจัดการข้อมูลค่าแรงของพนักงานรายวัน พนักงานโรงงาน  เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อ Performance ของระบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 ซึ่งจากประสบการณ์ดูแลระบบ HCM ให้กับองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ จำนวนมาก ทำให้ Freewill Solutions มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจปัญหา รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่ได้กล่าวมาได้อย่างถูกต้องและหมาะสม รวมถึงวางแผนป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคตได้อย่างรอบด้าน

สนใจติดต่อได้ที่
Email:  prajongsri_cha@freewillsolutions.com
Mobile phone: +66-89139-4746
Telephone: +66-2679-8556 ext 4125, 4126

 

 
 
*
*
*
*