*
*
 
*
Business Intelligence -- ไม่ใช่แค่เพียงธนาคาร ภาคการสื่อสารโทรคมนาคม และค้าปลีก PDF Print E-mail

ถ้าคุณทำงานในธนาคารหรือภาคการสื่อสารโทรคมนาคม ขายปลีก แน่นอนว่าคุณต้องให้ความสำคัญกับ การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ บริษัทของคุณมีการติดต่อทางธุรกิจเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นการประสบความสำเร็จในธุรกิจกลายเป็นคลังตัวเลข บริษัทอาจมีการดำเนินการจัดทำคลังข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากที่สุดและมีกระบวนการและเครื่องมือที่หลากหลายจะใช้นำข้อมูลเหล่านี้มาช่วยการตัดสินใจเรื่องนโยบายราคาด้านธุรกิจ ฯลฯ บริษัท ของคุณรู้ว่า ความชัดเจนของตัวเลขด้านธุรกิจต่างๆ มีส่วนช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลเชิงลึก เพื่อพิจารณานำเงินที่มีอยู่ออกมาใช้อย่างไรให้เพิ่มกำไร และวิธีที่คุณสามารถเพิ่มรายได้ และแน่นอนคนส่วนใหญทำงานกับคนที่มีพื้นฐานในอุตสาหกรรมดังกล่าว เข้าใจดีว่าคุณค่าของการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง (ระบบ Business Intelligence) เป็นอย่างดี

ในช่วง 2 ปี ล่าสุด พบว่าซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ด้านธุรกิจพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญ มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมช่วยลดเงินลงทุนขณะเดียวกันยังสามารถช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ วันนี้เราใช้ระบบ Business Intelligence เบื้องต้น จากผู้นำแบรนด์ซึ่งลงทุนน้อยกว่าห้าล้านบาทและขึ้นอยู่กับความต้องการที่ขอบเขตกำจัดเฉพาะ ดังนั้นผมเชื่อว่าถึงเวลาแล้วสำหรับ บริษัท ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอิฐและปูนมองถึงแก้ปัญหาดังกล่าว ผมเชื่อว่าในหลายกรณี มีธุรกิจที่แข็งแกร่งที่จะนำ Business Intelligence มาใช้ในภาคธุรกิจ มาช่วยพัฒนาได้อย่างทันเวลา

นี่คือตัวอย่างวิธีการของบริษัท อิฐและ ปูน ตระหนักถึงมูลค่าทางธุรกิจที่สำคัญจากระบบ Business Intelligence :

ตัวอย่างที่ 1 : บริษัท มียอดขายหลายสาขาทั่วประเทศ ใช้ระบบ Business Intelligence ช่วยเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพจากทุกสาขาเช่นการขาย, ค่าใช้จ่าย และประมวลผลจากข้อมูลส่วนกลางเพื่อการวิเคราะห์การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะไม่เพียงสามารถดูว่าแต่ละสาขาหรือกลุ่มสาขามีความคืบหน้า แต่คุณยังสามารถเปรียบเทียบกับสาขาอื่น เพื่อวิเคราะห์ความล้มเหลวทางธุรกิจ เพื่อพยายามนำมาพัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่างที่ 2 : บริษัท ที่บริการลูกค้าในเว็บไซต์ทั่วประเทศ คุณมีทีมงานประกันคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพการจัดส่ง ระบบ Business Intelligence สามารถช่วยรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้า และตอบกลับ สร้างความน่าเชื่อถือที่ลูกค้ามีให้แก่ธุรกิจของคุณ ข้อมูลนี้จะช่วยให้ทีมงานของคุณเน้นคุณภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ลูกค้ามีความสำคัญอย่างมากกับธุรกิจของคุณ อย่างไรก็ตามเรายังคงต้องปรับปรุงคุณภาพการบริการต่อไป

ตัวอย่างที่ 3 : บริษัท ของคุณแข็งแกร่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งของตราสินค้าในตลาด เพื่อให้ตำแหน่งแบรนด์เข้มแข็งคุณจัดแคมเปญและยังพยายามติดต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ สื่อสารภาพลักษณ์ตราสินค้าที่คาดว่า ระบบ Business Intelligence สามารถช่วยในสองด้านคือ หนึ่ง คุณต้องหมั่นตรวจตรา ประเมินผล ตำแหน่งแบรนด์ของคุณเป็นประจำทุกเดือน (ดีที่สุดตรวจสอบจาก online ถ้าลูกค้าของคุณ online) สอง คุณสามารถกำหนดตัวชี้วัดทุกจุดของลูกค้าเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบได้ทันเวลาเมื่อลูกค้ามีปัญหาซึ่งกระทบกับแบรนด์ของคุณ เช่นนี้คุณจะได้รับข้อมูลที่มีคุณค่าในการเพิ่มผลตอบแทนงบประมาณโฆษณาของคุณ

เหล่านี้เป็นเพียงสามตัวอย่างการใช้ระบบ Business Intelligence สามารถช่วยบริษัทได้อย่างไร ไม่ใช่แค่เพียงธนาคาร ภาคการสื่อสารโทรคมนาคม หรือในธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ จากประสบการณ์ของเราคือ บริษัท สามารถยกระดับจัดการข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ "คุณประเมินผลได้คือสิ่งที่สามารถบริหารจัดการได้" มุ่งเน้นระบบทรัพยากรที่มีอยู่จริงและทำให้คุณไม่พลาดโอกาสที่จะบริหารจัดการกับการใช้จ่ายของคุณ ตั้งแต่เงินลงทุนเริ่มแรกสำหรับระบบดังกล่าว ให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 2-3 ปีสุดท้ายนี้ บริษัทไทยหลายบริษัทควรได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้านี้ซึ่งเทคโนโลยีสามารถสร้างความสำเร็จได้

 
 
*
*
*
*